FAQ

Algemeen

Wat een leuk initiatief! Hoe kan ik helpen?

Je kunt ons steunen door lid te worden. Verder zijn wij ook nog op zoek naar expertise en mensen die gewoon kunnen helpen om het vele werk dat er gedaan moet worden te verzetten. Neem contact met ons op als je denkt iets voor ons te kunnen betekenen.

Gebied

Welke adressen kunnen meedoen?

Wij hebben een kaartje op de site waar precies te vinden is welke adressen meedoen met het aan te leggen warmtenet. Dat kaartje vind je op deze pagina.

Techniek

Is er al een besluit genomen over hoe alles vorm krijgt?

Voor de te gebruiken techniek bevinden wij ons in de verkennende fase. Begin 2023 hopen we subsidie te kunnen krijgen om een onderzoek te kunnen starten naar de haalbaarheid van de verschillende (warmte)technieken en het draagvlak binnen de buurt.

De organisatievorm is wel al gekozen en dat is een coöperatie waarbij de leden uitgesloten zijn van aansprakelijkheid.