Warmtetransitie van de Westelijke Eilanden

Wij verwezenlijken de warmtetransitie van de Westelijke Eilanden Amsterdam van gas naar een ecologische duurzame manier van warmtevoorziening. Samen staan we sterk! Dus geef je snel op als nieuw lid van onze jonge organisatie – samen staan huurders en kopers hierin sterk – we willen immers zelf zeggenschap hebben over betaalbare en fossielvrije energie. Dit is een belangrijk initiatief om als bewoners zelf meer invloed te hebben op energievoorziening, een keuze voor een alternatieve warmtebron van en voor onszelf. Sinds december 2022 is de coöperatie bij de notaris een feit!

Betaalbaar en duurzaam

Buurtbewoners, huurders en kopers verenigen zich om samen zeggenschap te hebben over hun eigen duurzame energiebron. Dat is het uitgangspunt van onze coöperatie. Het nieuwe warmtesysteem moet betaalbaar, duurzaam én van ons zijn. Geïnspireerd door het initiatief WG Ketelhuis volgen wij in grote lijnen hun plan van aanpak. (plankenzondergas.nl). 

Wij willen juist in deze tijd een degelijke basis leggen voor een rendabele bedrijfscoöperatie waar wij als bewoners bepalen welke energiebron én onder welke condities dat in plaats van het gas komt.

Hoe werkt dat?

De leden van deze energiecoöperatie beslissen in de Algemene Ledenvergadering voor de oprichting van een energiebedrijf, waarin de coöperatie de enige aandeelhouder is. Zij beslissen als toekomstige klanten over de organisatie en de energietarieven en worden eigenaar van het energiebedrijf. Hierbij worden we een entiteit van belang om verenigd in gesprek te gaan met derden.

De werkgroepen: beleid/financiën, techniek en communicatie gaan veel voorwerk doen om deze aan de leden van de coöperatie voor te leggen. De leden van de coöperatie hebben stemrecht, maar dragen niet de verantwoordelijkheid over de bedrijfsvoering van deze duurzame energievoorziening. Zij dragen zorg voor het draagvlak en de werving van leden in de buurt. Het bestuur van de coöperatie is verantwoordelijk voor de financiering van het energiesysteem.