Van het gas af? Op de Westelijke Eilanden doen we het samen.

Uiterlijk 2040 wil de Gemeente Amsterdam dat de hele stad van het gas af gaat. Wij, bewoners van de Westelijke Eilanden, willen die transitie duurzaam en betaalbaar realiseren voor alle inwoners en bedrijven in onze buurt. Daarom hebben bewoners uit de buurt in december 2022 de Warme Reus, Energiecoöperatie Westelijke Eilanden U.A. opgericht om gezamenlijk de warmtetransitie in onze buurt op onze voorwaarden uit te voeren.

“Amsterdam wil een duurzame stad zijn. Daarom willen we in 2030 de CO2-uitstoot verminderen met 55 procent en in 2050 met 95 procent.”

'Jouw huis van morgen' op de Galgenbrug
Zondag 14 april van 9.00 – 12.00

De Warme Reus haalt het mobiele loket van de gemeente over energie besparen en duurzaam wonen naar onze buurt.

Dit huis op wielen geeft op veel praktische vragen antwoord. Komt dat zien! Er zijn mensen van de Warme Reus en van de Gemeente en de bakker staat er van 9.00 tot 10.00.

IMG_0786_small

Voorlichtingsbijeenkomst Verkenningsfase

Op donderdagavond 28 september presenteerde DWA in het Veem de resultaten van de verkenningsfase. De ±80 aanwezige leden gaven hun goedkeuring voor de volgende fase: het Haalbaarheidsonderzoek. Het verslag van die avond vind je hier. Voor wie de bijeenkomst gemist heeft kun je de livestream voor de pauze en na de pauze terugzien.

Voor wie het rapport en de reactie van het bestuur van de Warme Reus hierop wil inzien kun je dat vinden op warmereus.eco/verkenning.

Affiniteit met techniek?

Voor de haalbaarheidsfase is de Werkgroep Techniek nog op zoek naar vrijwilligers. Heb je affiniteit met techniek of ben je ingenieur en wil je meedenken over hoe de buurt van duurzame en betaalbare warmte te voorzien meldt je dan aan op warmereus.eco/ikhelpmee.

Beslis mee

Wil je meebeslissen over de toekomst van de buurt word dan lid van de Warme Reus voor €10. Je hebt dan stemrecht op al onze (leden-)vergaderingen.

Galgenstraat