De Verkenning

Op 28 september presenteerde ingenieursbureau DWA in Het Veem het resultaat van het verkennende onderzoek naar de mogelijkheden voor een duurzame eigen warmtevoorziening voor de buurt. Dat onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Warme Reus, gefinancierd met een subsidie van de gemeente Amsterdam.

Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO, Aquathermie) blijkt, zoals we al hoopten, prima toepasbaar in onze buurt. Maar ook zonnewarmte of warmte uit de lucht kunnen een energiebron zijn.

Omdat ons gebied een zeer gevarieerd bestand aan percelen heeft, met gebouwen uit een periode van ruim 400 jaar, zijn er grote verschillen in de aanpak voor bijvoorbeeld de isolatie. Bovendien staat sociale woningbouw naast dure appartementen, zijn er kleine bedrijven en grote kantoorpanden, praktisch vrijstaande panden en grote woonblokken.

Voor wie het gehele rapport wil doornemen kan de PDFs hier downloaden:
Voor wie niet het hele rapport wil doorlezen kan hier de PDF downloaden waarin de belangrijkste 6 technieken voor de buurt kort worden uitgelegd. En wie de presentatie van Boyd Hooghiemstra van DWA wil bekijken kan hier de PDF downloaden. Voor wie geïnteresseerd is in de reactie van het bestuur kan het hier downloaden. Aan het eind van de bijeenkomst ondersteunde de vergadering dat de Warme Reus kan gaan starten met de Haalbaarheidsfase. De Werkgroep Techniek gaat hier nu mee aan de gang. Wil je meehelpen meld je dan aan op Help mee.