Energie besparen met aanpassingen aan je cv-installatie

Door gedrag, verbeteringen en het aanpassen van instellingen kan veel gas bespaard worden. Buurtbewoners die te maken hebben met energiearmoede kunnen een beroep doen op de Fixbrigade. Wie zelf aan de slag wil, kan beginnen met deze 12 tips die bij elkaar voor een aardige besparing op gas en ja zelfs stroomverbruik kunnen zorgen. Kom je niet in aanmerking voor hulp van de Fixbrigade maar twijfel je aan je eigen kennis? Roep dan zeker de hulp in van een installateur.

 1. Zet de thermostaat 1 uur voor vertrek of slapen gaan, lager. De radiatoren blijven nog enige tijd warmte afgeven
 2. Aanvoertemperatuur radiatoren verlagen (ketel werkt dan efficiënter)
 3. Warmwatertemperatuur verlagen naar 60⁰C maar niet lager in verband met de mogelijke vorming van legionella (deze lagere temperatuur kost minder gas)
 4. Ontlucht alle radiatoren. Lucht isoleert. Ontluchten zorgt dat het water beter doorstroomt en dat het volledige oppervlak van de radiator gebruikt kan worden voor warmteafgifte
 5. (Aanvoer)buizen isoleren (dit voorkomt verwarming van ongebruikte ruimtes)
 6. Radiatorfolie plaatsen achter de (meest gebruikte) radiatoren (dit zorgt voor meer warmte voor de ruimte en minder voor de muur)
 7. Radiatorventilator(en) plaatsen in de meest gebruikte ruimte(s) (dit bevordert de warmteafgifte)
 8. CV-ketel in de eco-stand zetten (dit voorkomt dat 24/7 zo’n 10 liter water warm gehouden wordt)
 9. Waterzijdig inregelen (dit zorgt ervoor dat de warmte gelijkmatig over de verschillende radiatoren verdeeld wordt)
 10. Vermogen ketel lager (in overeenstemming met het totale vermogen van alle radiatoren die meestal aan staan)
 11. Pompvermogen naar beneden (hierdoor hebben de radiatoren meer tijd om hun warmte af te geven
 12. Pomp in de ketel vervangen door een die efficiënter werkt (bespaart stroom)

1: Door een uur van tevoren de thermostaat lager te zetten, wordt de restwarmte gebruikt om het laatste uurtje te verwarmen met restwarmte van het systeem.

2: De aanvoertemperatuur kan worden ingesteld op de ketel zelf. Bij moderne ketels spreekt het voor zich. Voor de wat oudere moet misschien even de handleiding erbij gepakt te worden. In lente en herfst kom je in een goed geïsoleerd huis weg met een graad of 40. Bij lagere buitentemperatuur en slechte isolatie moet de temperatuur omhoog naar 60 of 70. Door in te stellen en te voelen of het huis warm genoeg wordt, kun je testen wat de laagst haalbare temperatuur is. Instructie voor het instellen van een groot aantal ketels in Nederland vindt u hier.

Voor een van de meest gebuikte ketels van Nederland, de Kombi Kompakt van InterGas, gaat het instellen van de aanvoertemperatuur via het lang indrukken van het knopje met de thermometer. Door vervolgens met + en – de temperatuur in te stellen en vervolgens op de knop met het sleuteltje in te drukken wordt de instelling bevestigd.

3: Door de temperatuur van het tapwater te verlagen is minder gas nodig. Ga echter niet lager dan 60 omdat er anders gevaar is voor legionellabesmetting. Was je met de hand af en staat de ketel ver van de plaats waar water gebruikt wordt dan is 60 graden misschien te laag.

4. Ontluchten is iets wat ongeveer een keer per jaar gedaan moet worden en een besparing op kan leveren. Maakt de CV een borrelend geluid? Dan is het tijd om de CV te ontluchten. vergeet na het ontluchten niet bij te vullen. Als de druk onder 1 bar komt, kunnen onderdelen van het systeem beschadigd raken. Zowel het ontluchten als het bijvullen staat beschreven in de handleiding van de ketel.

5. Het isoleren van buizen kan in sommige gevallen lastig zijn maar ook wat opleveren. Door in ieder geval de best bereikbare buizen die lopen op plekken waar niet verwarmd wordt te isoleren met buisisolatie kan een deel van het warmteverlies opgevangen worden.

6. Radiatorfolie reflecteert een deel van de warmte van de radiator en voorkomt zo dat de warmte verspild wordt aan het verwarmen van de muur.

7. Een Radiatorventilator zorgt ervoor dat er een zo groot mogelijke afgifte van warmte is van de radiator. Hoe groter het verschil in temperatuur tussen het water dat de radiator instoomt en uitstroomt hoe meer warmte de radiator afgegeven heeft. Dit zorgt weer voor een efficiëntere werkende ketel. Controleer wel voor aankoop of jouw radiator compatible is.

8. De ECO-stand kan vaak simpel ingesteld worden op de voorkant van de (moderne) CV-ketel. gebruik de handleiding van je ketel om erachter te komen hoe dat werkt. Mocht je een heel regelmatig leven hebben dan is de stand tussen ECO en altijd aan misschien een optie. De ketel houdt dan bij wanneer warm water gebruikt wordt en zorgt dan dat er van tevoren warm water is. Door tapwater in eco modus te zetten verbruik je wel iets meer water en duurt het langer voordat er warm water uit de kraan komt.

Voor een van de meest gebuikte ketels van Nederland, de Kombi Kompakt van InterGas, gaat het instellen van de ECO-modus door het (herhaaldelijk) indrukken van de knop met het kraantje. Zorg er voor dat beide ledjes uit zijn.

9. Waterzijdig inregelen is een van de beste aanpassingen die je aan de installatie kunt doen. Helaas is het wel een tijdrovende en technische klus. Aangeraden wordt om dit niet zelf te doen omdat technische kennis verondersteld wordt en verkeerd inregelen schade kan aanrichten. Door het instellen van het voetventiel van elke radiator wordt bepaald hoe snel en met welke hoeveelheid water de radiator in kan stromen. Dit brengt het systeem van radiatoren en buizen zodanig in balans dat niet alleen de dichtstbijzijnde radiator warm wordt en de verste koud blijft maar alles gelijkmatig warm wordt.

Links is niet waterzijdig ingeregeld en rechts wel.

Door Ra Boe / Wikipedia, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66711171

10. Het instellen van het vermogen is aan te passen op de ketel maar aanpassing wordt afgeraden voor mensen die geen verstand hebben van CV-ketels. Door het vermogen te verlagen in overeenstemming met het vermogen voor warmteafgifte van alle radiatoren plus het warmteverlies, wordt minder gas gebruikt.

11. Door het vermogen van de pomp te verlagen wordt water minder snel door het systeem gestuurd. Het wordt echter afgeraden om deze instelling zelf aan te passen omdat deze technische kennis vergt. De weerstand van het hele systeem bepaalt onder andere hoe laag het pompvermogen ingesteld kan worden.

12. Het vervangen van de pomp kan een aardige stroombesparing opleveren. Zeker bij ketels die nog niet afgeschreven zijn en een inefficiënte pomp hebben. Helaas is dit een behoorlijk technische klus. Dus laat het vervangen over aan iemand die er verstand van heeft.