Kort Verslag Feestelijke Eerste ALV van de Warme Reus

Eerste ALV een feit

Op 4 juli vond in het Veem de eerste Algemene Ledenvergadering van de Warme Reus plaats. Op de agenda: informatie, bestuurlijke zaken en de feestelijke bekrachtiging van de oprichting van de coöperatie.

Om te beginnen schetste Pauline Westendorp van 02025 in haar verhaal een overzicht van de bestaande initiatieven in de metropoolregio om de energietransitie te laten slagen. De Warme Reus is daar één van. Ze maakte duidelijk dat het een kwestie is van gewoon ergens beginnen en niet opgeven. Hoe groot de klus ook lijkt.

Ingenieursbureau

Verder waren er presentaties van de kopgroepleden over het werk van de afgelopen maanden en de geplande acties voor de toekomst. Het grootste nieuws van de avond was dat half juli een start wordt gemaakt door een ingenieursbureau met de verkenning van de mogelijkheden van energie opwekken in onze buurt. De subsidie daarvoor is toegekend en de Warme Reus heeft de opdracht verstrekt.

We gaan op kierenjacht

Daarnaast gaat een team van de Warme Reus aan de slag met hulp aan buurtgenoten die getroffen worden door energiearmoede. Met raad EN daad. De Warme Reus gaat op kierenjacht! In september begint er een opleiding tot energie-coach. We zoeken nog mensen die zich hierbij aansluiten. Wie wil, kan zich aanmelden via info@warmereus.eco

Meer leden!

Steeds meer bewoners en bedrijven melden zich bij ons aan. De Warme Reus zoekt nog meer leden en roept de huidige leden op: laat je buur ook meedoen!

Bestuurlijk

Last but zeker not least werd op deze vergadering het huidige bestuur door de ALV bekrachtigd. Paul van Ommen, Edo Broeksma en Lennert Dorman werden anoniem gekozen door de aanwezigen. Ook het huishoudelijk reglement werd na een aantal vragen goed bevonden. Waarvan akte.

Toast

De vergadering werd afgesloten met een toast op de toekomst van de Warme Reus!