Verslag Ledenvergadering 28-11-22

Locatie: IJzeren Staven

Aanwezig: algemene leden, leden Kopgroep, leden bestuur.

Ongeveer 20 personen.

Statuten Coöperatie Statuten zijn door de leden eerder deze maand bij de online stemming geaccordeerd. Deze zijn gebaseerd op de statuten van het KetelhuisWG. Statuten liggen bij notaris en als het goed is zijn wij voor 31 december een coöperatie. Het gebied waar de coöperatie voor van toepassing is is A022 volgens de gemeentelijke indeling.

Aantal leden Op dit moment hebben ±200 bewoners aangegeven dat ze interesse hebben waarvan nu 110 betalende leden zijn. We willen nu meer leden gaan werven zodat we sterker staan in onze gesprekken met derden (o.a. Gemeente en woningcorporaties). We zijn nog op zoek naar mensen met expertise, waaronder ook veel meer jongere bewoners.

Dat is één van de taken van de Werkgroep Communicatie.

Naamgeving De leden hebben in de online stemming eerder deze maand gekozen voor de naam Warme Reus. De vergadering bedankt. De Warme Reus is niet geassocieerd met het standbeeld op Bickersstraat. We zijn ook op zoek naar mensen die idee hebben voor het logo.

De naam van de nieuwe website is nu ook bekend: warmereus.eco

Warmtesysteem We zoek een warmtesysteem wat betaalbaar, duurzaam én van ons is. Komende maanden maken we een stappenplan. Bedrijven benaderen zodat zij ons kunnen laten zien wat hun actuele aanbod is. Zij zullen ons dan pitchen met hun verhaal en oplossing. Wij gaan hier 2 avonden voor alle leden voor uitrekken in mei/juni zodat de leden een keuze kunnen maken met welke partijen wij gaan samenwerken.

Vrijwilligers nodig! We hebben mensen nodig die dingen willen doen. Rond promotie is een heleboel energie en inzet van vrijwilligers nodig. Het doel is om vóór 1 augustus 600 leden te werven.

Subsidie aanvraag We willen vóór half december een subsidieaanvraag bij de gemeente neerleggen voor de onderzoeksfase van €15.000. Krijgen we dat binnen dan zijn we in staat om verder te promoten en potentiele aanbieders te betrekken.

Voorstellen leden bestuur

Edo Broeksma, penningmeester

Lennert Dorman, algemeen lid

Hanneke van Gent, (interim-)voorzitter. Na de afgelopen maanden van opbouw nog een periode van drie maanden. We zijn dus naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Integriteitscode Hanneke wil dat het bestuur en leden van de kopgroep een integriteitsverklaring ondertekenen.

Kascommissie We zoeken 3 leden die in de kascommissie voor 2024 willen gaan zitten. Deze hebben jaarlijks de taak om de boeken van de coöperatie te controleren en accoderen. Tijdens de vergadering hebben zich al twee mensen aangemeld. We zijn nog op zoek naar een derde lid zodat we elk jaar een van de leden van de kascommissie kunnen vervangen.

Startersfeestje Onze start en het nieuwe jaar vieren we op zondag 8 januari in restaurant Apostrof tussen 17 en 19uur. We zoeken daarvoor nog 2 luifeltenten.

Gestelde vragen

Is er een voorkeur voor aquathermie?

Jan en nee. Dit is mede gebaseerd op de ervaringen bij Ketelhuis waaruit blijkt dat het een oplossing is dat kan werken maar we zullen zeker ook naar andere technieken onderzoeken.

Bedoeling om zoveel mogelijk leden te krijgen?

Ja. Hoe meer leden hoe meer onderhandelingsmacht we krijgen. Hoe sterker we staan.

Iemand moet kijken of die statuten wel juridisch kloppen.

Dat is gebeurd. Door een jurist is naar gekeken en de leden worden in principe tot niks verplicht. Dat gebeurt pas op het moment van het sluiten van individuele contracten als aansluiting van de alternatieve energiebron over 2/3 jaar een feit wordt.

Hoe werkt dat dan aquathermie?

Dat wordt een technisch verhaal maar in wezen moet je het zien als een gemaal wat warm water uit de gracht afroomt en in een vat in de grond stopt. Kijk ook op plankenzondergas.nl een website gemaakt door KetelhuisWG met allerlei inzichten in hoe zij het hebben aangepakt.

Hoe zit het met de subsidies?

We vragen €15.000 aan voor het eerste half jaar van 2023. De €150.000 vragen we aan in het voorjaar om ons te voorzien van voorgang vanaf 1 juli 2023.

Tips

Herverdelen van stroom die je overhebt.

Met een koppeling tussen slimme-energiemeters van huishoudens in de straat maakt Wijkie het bestaande stroomnet slim en zijn we een alternatief voor traditionele netverzwaring.

HKU Kunst en economie

Parallel systemisch ontwerp. Zijn studenten die constant bezig zijn met begeleiden van ‘startups’ als de onze.

https://www.hku.nl/studeren-aan-hku/kunst-en-economie/over-hku-kunst-en-economie

The Green Village

“In dit living lab met echte woningen en echte bewoners en gebruikers, combineren, testen en optimaliseren we bestaande kennis en de nieuwste innovaties die aan de TU Delft ontwikkeld worden.

https://www.tudelft.nl/universiteitsfonds/tech-for-energy/24-7-energie-lab

Verslag: Lennert Dorman