Verslag kopgroep 21-11-2022

Aanwezigen: Hanneke, Wil, Lennert, Femke, Edo, Eilard, Roos, Gert, Kees en Roberto

Notaris Er is een nieuwe notaris/Actus gevonden met redelijke prijs (850 euro ex btw) op Stadionweg voor oprichting van onze coöperatie. Die gaat onze statuten aanpassen met als voorbeeld die van statuten Ketelhuis en aan recente nieuwe wet- en regelgeving

Er moet een kascommissie komen. In principe 3 leden uit komende vergadering waarvan ieder jaar 1 wisselt met een ander lid. Komende algemene ledenvergadering vragen wie daar deel van wil maken. 

Kopgroep gaat in haar werkzaamheden bij te nemen besluiten in principe unaniem akkoord. En beslist dat alle beslissingen door de kopgroep genomen worden. Het is van groot belang dat we waakzaam zijn dat ieders inbreng gehoord kan worden – van belang voor een aangename open communicatie. 

In principe komen er 1-2 algemene ledenvergaderingen per jaar (in beginfase wellicht ietsje frequenter) waar alle leden over belangrijke, grote beslissingen moeten/mogen stemmen. 

Bestuur: Voorlopige voorzitter (max. 3 maanden) Hanneke, Edo als penningmeester en Lennert als algemeen bestuurslid – zij gaan binnenkort als bestuur voor ondertekening naar de notaris.

Edo heeft ervaring als accountmanager in de non-profit organisatie De Waag, heeft tijd en is sterk gemotiveerd voor dit soort projecten. Particuliere huurder op Prinseneiland.

Lennert heeft ruime IT-ervaring, ook als projectmanager reclamebureau, woont als koper aan de Bickersgracht.

Hanneke, veelzijdig projectmatig – ondermeer als zelfstandig producent diverse projecten ontwikkeld en gerealiseerd, is voorzitter bewonerscommissie, deelnemer werkgroep energietransitie en gecertificeerd energiecoach.

We gaan op zoek naar een definitieve voorzitter, waarna Hanneke als kwartiermaker opteert voor projectleider. Maar dat kan pas als er geld vrijkomt subsidie. Profiel voorzitter bij voorkeur vrouw, huurder, jong. Iemand die mensen en partijenen onderling kan verbinden en aanspreekpunt is voor externen en leden. Tijdsinvestering geschat op twee dagdelen/per week. Rest van de kopgroep neemt ook zo veel mogelijk werk op zich. Ieder van ons probeert een geschikte kandidaat te vinden. Naam doorgeven aan Hanneke. Op de website: bestuursleden gezocht om van daar uit wellicht een geschikte voorzitter te vinden.

Statuten zijn door leden goedgekeurd: 34 geldige stemmen ( 2 stemmen van niet betalers niet meegerekend, 28 via website en 6 via mailbericht.

Naam: Meeste stemmen voor Warme Reus op de voet gevolgd door Energie Coöperatie Westelijke Eilanden. Besluit beide namen te gebruiken in logo.

Bank: gekozen werd voor Triodos; lijkt iets duurder maar heeft ervaring met energie en ecoprojecten, is vaak bereid mee te denken, en is volgens de penningmeester op termijn, als er veel transacties moet gebeuren, juist een van de goedkoopste. Penningmeester en voorzitter krijgen toegang tot rekening en kunnen afschrijvingen doen, mits beiden vooraf tekenen voor akkoord.

Beslissing: alle geldzaken digitaal, geen contanten.

LOGO – er komen in principe 3 voorstellen, een via Edo, een via Roberto en via een oproep op de site – nadat een eerder aanbod bewoner niet achterhaald kon worden. op volgende kopgroepvergadering moet keuze gemaakt worden.

Domeinnaam: nu vast claimen om te voorkomen dat anderen er mee van doorgaan. Roberto en Hanneke hebben dit inmiddels geregeld. Het wordt: WarmeReus.eco plus warmereus.nl en warmereus.org. Warmereus.amsterdam blijkt erg duur te zijn. Jaarabonnement werd nu betaald via slapende rekening van Hanneke’s stichting. Zo gauw de bankrekening rond is zullen betalingen via onze eigen rekening lopen.

Voor eind december moet de subsidie-aanvraag (15.000 euro) voor onderzoek ingeleverd worden. Dit vooronderzoek behelst veel promotie in de buurt, meetings- en vergaderingen regelen voor alle leden – organisatie pitches bedrijven en daarop volgende enquête ed. Gericht op onze voorkeur aquathermie. Kees zoekt geschikte bedrijven. Eilard, Lennert, Edo en Hanneke gaan er mee aan de gang; met steun van Betty die naast haar huidige klus veel ervaring heeft bij de Gemeente en haar subsidies. Sara en Sander gaan over deze subsidie bij de gemeente, Hanneke informeert ze alvast over onze plannen. Later in het volgend jaar volgt een aanvraag voor een grotere subsidie (150.000 euro) voor meer technische optekening middels schouwen van de woningen.

Eilard en Hanneke gingen j.l. woensdag al met Jan van Schayk, onze contactpersoon Lieven de Key om de tafel. een goede relatie opbouwen is van essentieel belang. Al is het zeker niet de bedoeling dat zij ons overrulen – we zijn een entiteit en zullen vooral verder moeten groeien. 3/4/ van alle huurders huurt bij de Key.

Hanneke vroeg Eilard (vroeger werkzaam bij Waternet) voor maart 2023 contact op te nemen gemeente afdeling bestrating om hun jaarplanning te weten te komen ivm eventuele pilot.

We moeten aandacht schenken om bekendheid van onze coöperatie te versterken bij buurtbewoners: Nieuwsbrief voor Nieuw Amsterdams Klimaat en amsterdam.nl maken we als we een nieuwsfeit hebben. Dus zeer binnenkort nu de coöperatie een feit is, website, banknummer en datum januari oprichtingsfeestje. Bericht Buurtkrant Jordaan-GoudenReaal vóór februari 2023 en dergelijke acties.

Techniek: Eilard vraagt zich af of bv het gemaal en warmte transformator niet het beste op meerdere plekken gebouwd kan worden, gezien de dichtheid bebouwing buurt. Kleinschaligheid heeft minder risico. Roel van de techniekgroep wordt erbij gevraagd. Eilard gaat bij zijn oud-collega’s ten rade.

Rondvraag: Aandachtspunten komende ledenvergadering: naam, bestuur en kopgroepleden voorstellen /stemronde, leden kascommissie benoemen, datum feestje aankondigen, en procedure uitleggen wat er te doen staat.

Social media: account op Twitter. Door wie?

Administratie: Een administratiesysteem zal nodig zijn. Voorstel Lennert: Econobis, zoals Ketelhuis die ook gebruikt. Zeer geschikt voor energiecoöperaties, zit geen boekhoudprogramma bij; dit onderzoekt Edo. Hanneke zoekt bij voorkeur twee personen die deel administratie overnemen.

Infraroodcamera: Je hebt twee soorten – een voor op type mobiele telefoon (vrij kwetsbaar bij gebruik door meerderen maar wel goedkoper rond € 300 naast een handzame apart oplaadbaar apparaat rond € 600 (geadviseerd door Jungle Asd-Oost en hun fixwerkers) Deze kan pas aangeschaft worden als subsidie binnenkomt. Gert biedt zich aan om met zo’n infra-rodecamera buurtgenoten info te geven t.a.v. hun isolatie/energieproblemen – om daarmee leden te werven. Immers een 10 euro lidmaatschap verdient zichzelf dan snel terug. Met Hanneke die immers bekend is als energiecoach gaat hij zich beraden. Dus daarover binnenkort meer. Nu zijn de prioriteiten het meest gericht op onderbouwing begroting vóór 1/1/23. Helaas zal zsm starten een probleem zijn en heeft Hanneke wat aanbevelingen voor Gert met een groepje omstanders die zich daarmee bezig willen houden. Vrijwilligers gevraagd! Het probleem is immers actueel! En Ketelhuis WG is daar ook mee bezig.

Nog wat suggesties voor promotie in de buurt: Advertentie op Google ziet de kopgroep niet zitten. Hanneke wil tzt korte interviews met bewoners op de website zetten. A4tjes op gang/trappenhuis/hal in ieder gebouw met naam en website. Op bierviltjes logo geprint aanbieden lokale horeca.

Volgende vergaderingen kopgroep: woensdag 7 december en maandag 19 december – aanvang 19.30uur Locatie weerom Montessorischool De Eilanden. Was ons goed bevallen!

Dat is het – met warme groet van die Warme Reus