Bijeenkomst maandag 24-10-2022

Maandagavond 24 oktober nodigen we de eerste leden uit en al diegenen die het overwegen.

EXTRA AANDACHT

DE LOCATIE IS VERANDERD: het is de IJZEREN STAVEN Bickersgracht 10. Aanvang 19.30-22 uur

Anne Stijkel, duurzaam gebiedsontwikkelaar, bekend in Amsterdam Zuid-Oost, voert deze avond aan. Een zeer inzichtelijke kaart van Waternet presenteren we dan ook. Er is gelegenheid voor meer informatie en vragen beantwoord te krijgen. De nieuwe leden stemmen zo mogelijk over de statuten en een nieuwe naam. Verder worden er nieuwe werkgroepen gevormd.

AGENDA:

  • Welkomstoord Hanneke van Gent, kwartiermaker van dit initiatief
  • INTRO Anne Stijkel
  • Alternatieven warmtenet
  • Kaart Waternet
  • Werkgroepen
  • Naamstelling coöperatie – in aanzet zijn ideeën verzameld
  • Statuten volgens Ketelhuis WG, die we navolgen voor de komende 2 jaar
  • Bestuursleden en leden van Adviesraad
  • Rondvraag