Bericht Hanneke van Gent

De Warme Reus bestaat nu echt – dé Energiecoöperatie van ons eilandengroep in het hart van Amsterdam. 

Het is altijd leuk een idee vorm te geven, het voornemen gestalte te geven. En dan wel een REUS – zie je ‘m staan!!! Haha !! 

Wellicht wordt ie heel groot en verbindt ie – ons bewoners – als een goedaardige warmhartige reus. 

De kou staat immers op de stoep en duwt zijn kilte door kieren en spleten. Juist deze winterse maanden zet-ie ons aan tot nadenken wat daaraan te doen valt. 

Ik zat als voorzitter van een bewonerscommissie ook in een werkgroep energietransitie van de huurdersvereniging Arcade en had in januari van het afgelopen jaar filmopnames/een interview met een ceo van de 250 coöperaties in Mondragon, inclusief een eigen bank, die deze Baskische stad gunstig stabiel en financieel gezond hadden gemaakt. Tijdens de montage in het voorjaar – toen weer mondkapjes vrij – begreep ik dat die opnames hierdoor niet meer bruikbaar waren en zon ik – tot de zomer – op wat ik daarmee wél kon doen. 

Medio augustus ben ik uiteindelijk in beweging gekomen, veel mensen (aan)gesproken, me verdiept in de essentie van een coöperatie – zowaar een gunstig en haalbaar alternatief in deze tijden waar persoonlijke verrijking (ook binnen al die socialistische bolwerken) de sociale cohesie in stad en land nogal uitholt. 

Met groot inzicht, loyaliteit en wijsheid weten ze in Mondragon zich juist in een commerciële setting in hun hebzucht goed te beheersen. In tegenstelling met velen.

Veel info verzameld over alternatieve energiebronnen, -onderzoek en hun organisaties. Omdat we in een waterrijke omgeving leven werd aquathermie een serieuze optie. 

Gestimuleerd door de kennis van de energiecoöperatie Ketelhuis van het WilhelminaGasthuisterrein – heb ik op maandag 5 september j.l. een twaalftal geïnteresseerde eilandbewoners bijeen gebracht in een ontmoeting met Ted Zwietering, de voorzitter en aanjager van Ketelhuis WG. Met contact met ondermeer de Gemeente en Waternet en heel veel meer – is nu na 14 weken bij de notaris onze coöperatie een vet feit geworden – ik hoop dat ie stevig als entiteit kan gaan staan. 

Mijn rol als bouwer, beeldend kunstenaar, producent en ontwikkelaar is klaar! Ik trek me terug want als initiator deed ik dat meer dan fulltime – en heb voornamelijk alleen – gelukkig met support van een paar lieve mensen – met veel plezier de voorwaarden hiervoor kunnen scheppen en geef het stokje, de inspiratie nu graag door! 

Ik moet en wil ook weer verder. Ik ben blij dat ik mijn bijdrage hieraan kon leveren. Het gaat er toch om wat staat – bestaat! Anders zijn het alleen maar mooie babbels!! 

En wil alvast ieder graag bedanken voor zijn/haar bijdrage.

En wat wil jij – doen??? Word jij lid, wil je meedenken, bijdragen in de samenwerking op gebied van organisatie, techniek of communicatie – incidenteel of geleidelijk meer structureel in het warme hart van onze REUS? Met financiering van de overheden zal expertise ingehuurd worden en kan deze buurt zelf beslissen als entiteit over de condities en eigen beheer van een alternatieve energiebron. De basis is nu gelegd. 

Sukses 

Hanneke van Gent