Uitslag stemming naam en ronde 1 statuten

15 November 2022 12:00 sloot de stembus voor de stemming over de naam en de acceptatie van de statuten van Ketelhuis WG als basis voor die van ons.

Naam

28 mensen hebben via het formulier op de website gestemd. 8 Mensen hebben gestemd door een e-mail te sturen. In totaal hebben dus 36 personen. Hiervan hebben 2 mensen helaas niet betaald en hebben dus geen stemrecht.

NaamAantal
Warrme Reus16
ECWE12
ECOWE3
GasTvrij1
We samen energiek2
Totaal34

Statuten als basis

29 mensen hebben via het formulier op de website gestemd. 0 Mensen hebben gestemd door een e-mail te sturen. In totaal hebben dus 29 personen. Hiervan hebben 2 mensen helaas niet betaald en hebben dus geen stemrecht.

StatutenAantal
Ja27
nee0
Totaal27

Hier volgen alle opmerkingen die bij het stemmen gemaakt zijn:

1) Dit lijkt me belangrijk: Om dit initiatief snel te kunnen starten en organisch te laten groeien, passend bij de – – – – samenwerking die wij beogen, richten we de coöperatie nu heel bewust op met beweeglijke, – ‘dunne’ statuten vanuit de intentie dat na een kwartiermakersperiode van ongeveer twee jaar – middels statutenwijziging een meer permanente vorm/structuur wordt vastgelegd, waarbij een door het bestuur mogelijk vast te stellen overgangsreglement dan als basis zal dienen;- – –
2) Blijven mensen lid van de coöperatie als ze verhuizen?
Ik snap dat het heel groots wordt, maar ik zou graag opgenomen hebben dat het streven is alle “eilanden” mee te krijgen. Dus inclusief hele Planciusbuurt, Zeeheldenbuurt, Silodam en Westerdokstrook.
Onder voorbehoud aanpassingen op situatie Westelijke Eilanden
Voorbehoud – Uiteraard met aanpassingen van de preambule (geen verleden met een centraal ketelhuis, marktconsultatie?, ) Meer duidelijkheid gewenst over VvE’s (een coperatielid per huishouden binnen een VvE).  De term ‘bewoner’ geeft geen juridische duidelijkheid. Koppeling van geografisch gebied en  lidmaatschap. Vaststelling van lidmaatschapsbijdrage. Wanneer te voldoen? Bepaling van bedrag? Kascommissie benoeming.