Ontbrekende contactgegevens

We vragen je hulp ons prille bestand effectief bruikbaar te maken; er ontbreken namelijk wat mailadressen van reeds betalende nieuwe leden. Hierdoor kunnen we ze niet optimaal informeren. Attendeer je buurtgenoot op dit euvel als je hem/haar in naam herkent.

Na een update van 9/12 betreft het: I. van den Berg, D. van Lent, A.P. van de Ven, S. Styles, M. Oldenhave, S. Nauta, M.M. H. Kraamwinkel, L.J. Herder, C. de Graaff, H. Bremer en M.E.R. Bak, Carlien Blok, M. Keukenkamp, M.H.B. Reus, Y.C.M. van Werkhoven, J. Veenstra, R.J. Verbeek, J.M.A. Vriend,

Vul het formulier op deze pagina in om ons de contactgegevens te doen toekomen.