Is er al een besluit genomen over hoe alles vorm krijgt?

Voor de te gebruiken techniek bevinden wij ons in de verkennende fase. Begin 2023 hopen we subsidie te kunnen krijgen om een onderzoek te kunnen starten naar de haalbaarheid van de verschillende (warmte)technieken en het draagvlak binnen de buurt. De organisatievorm is wel al gekozen en dat is een coöperatie […]

Lees meer